พยาบาลลูกน้อยของคุณเองสู่สถานะ Einstein?

ฉันอ่านเต้านมอย่างรวดเร็วและสว่างที่สุด: การพยาบาลส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ ของคุณหรือไม่? บนกระดานชนวนและต้องการแบ่งปัน มีงานวิจัยที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับการผสมผสานผลกระทบของยีนด้วยประสบการณ์บางอย่าง การเรียงลำดับของ [ธรรมชาติ] x [nurture] สมการคณิตศาสตร์

เห็นได้ชัดว่าถ้าลูกน้อยของคุณมียีนบางอย่างการพยาบาลจะช่วยเพิ่มไอคิว … และถ้าไม่คุณก็ทำด้วยเหตุผลที่ดีอื่น ๆ ที่ได้รับการขนานนามทุกที่: ความสะดวกสบายการบำรุงความรู้สึกผิดภูมิคุ้มกัน ฯลฯ

แจ้งให้เราทราบสิ่งที่คุณคิด.